Vesslas meriter - BPH

Sammanfattande beskrivning BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund

2012-06-16          Mjölby BK          Beskrivare: Cathrine Hoff

Moment 1: Främmande person

Glad i människor

0

1

2

3

4

Trygg

0

1

2

3

4

 

Moment 2: Föremålslek

Energisk

0

1

2

3

4

Lekfull

0

1

2

3

4

 

Moment 3: Matintresse

Energisk

0

1

2

3

4

 

Moment 4: Överraskning

Nyfiken

0

1

2

3

4

Arg

0

1

2

3

4

Trygg

0

1

2

3

4

 

Moment 5: Skrammel

Nyfiken

0

1

2

3

4

Trygg

0

1

2

3

4

 

Moment 6: Närmande person

Glad i människor

0

1

2

3

4

Arg

0

1

2

3

4

Trygg

0

1

2

3

4

 

Moment 7: Underlag

Trygg

0

1

2

3

4

 

Moment 8: Skott

Trygg

0

1

2

3

4

 

Över alla moment

Ljudlig

0

1

2

3

4

Positiv attityd

0

1

2

3

4