Vesslas meriter

Viltspårsprov

Datum: 2011-09-23
Plats: Vreta Kloster
Domare: Britta Hedekäll
Pris: Godkänd
Klass: Anlagsklass

 

Väder efter spårläggningen:

Nederbörd:

-

 

Vind:

måttlig

 

Väder vid provtillfället:

Vind:

Medel

 

Temp:

13 °C

 

Terräng:

Barrskog, lövskog, kuperat

 

Provförlopp:

Klarar idag spåret utan några större svårigheter. Sträcka 1 och 5 ligger vinden på från sidan, men hon kryssar fint och håller spåret. Mindre tapp och ringar vid vinkel 1. Sträcka 3 bloduppehåll, inga problem. Bra tempo då terrängen är lättgången.

 

Spårtid:

17 min

 

Datum: 2011-08-27
Plats: Vreta Kloster
Domare: Britta Hedekäll
Pris: Ej godkänd
Klass: Anlagsklass

 

Väder efter spårläggningen:

Nederbörd:

-

 

Vind:

måttlig

 

Väder vid provtillfället:

Vind:

Medel

 

Temp:

24 °C

 

Terräng:

Barrskog, lövskog, kuperat

 

Provförlopp:

Tar an spåret och följer det utan problem till och med sträcka 4 där en hjort skuttar förbi. Har sedan problem med koncentrationen och får föras tillbaka till spåret flera gånger. Klarar sträcka 5 och spårslut ua. Mycket bra tempo.

 

Spårtid:

25 min