Pysslas Mentalbeskrivning

Moment

Pyssla

 

1a. Kontakt
     - Hälsning

4

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök

1b. Kontakt
     - Samarbete

4

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

1c. Kontakt
     - Hantering

4

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

2a. Lek 1
     - Leklust

4

Startar snabbt, leker aktivt.

2b. Lek 1
     - Gripande

4

Griper direkt med hela munnen.

2c. Lek 1
     - Gripande och dragkamp

3

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

3a. Jakt
     - Förföljande

1
3

Startar inte.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

3b. Jakt
     - Gripande

1
3

Griper ej.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

4. Aktivitet

4

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efterhand.

5a. Avst.Lek
     - Intresse

3

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

5b. Avst.Lek
     - Hot/agg

3

Visar enstaka hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c. Avst.Lek
     - Nyfikenhet

1

Går ej fram till figuranten.

5d. Avst.Lek
     - Leklust

1

Visar inget intresse.

5e. Avst.Lek
     - Samarbete

1

Visar inget intresse.

6a. Överraskn.
     - Rädsla

4

Flyr högst 5 meter.

6b. Överraskn.
     - Hot/agg

3

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

6c. Överraskn.
     - Nyfikenhet

4

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

6d. Överraskn.
     - Kvarstående rädsla

1

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

6e. Överraskn.
     - Kvarstående intresse

2

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.

7a. Ljudkänsl.
     - Rädsla

3

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

7b. Ljudkänsl.
     - Nyfikenhet

5

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. Ljudkänsl.
     - Kvarstående rädsla

1

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

7d. Ljudkänsl.
     - Kvarstående intresse

1

Visar inget intresse.

8a. Spöken
     - Hot/agg

3

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

8b. Spöken
     - Kontroll

5

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. Spöken
     - Rädsla

5

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen.

8d. Spöken
     - Nyfikenhet

1

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.

8e. Spöken
     - Kontakt

3

Besvarar kontakten från figuranten.

9a. Lek2
     - Leklust

4

Startar snabbt, leker aktivt.

9b. Lek2
     - Gripande

4

Griper direkt med hela munnen.

10. Skott

1

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.