Pysslas meriter

Jaktprov – officiella

Datum: 2006-04-29
Plats: Sörsjön, Norrköping
Domare: Leif Gustavsson
Pris: 1:a
Klass: NKL Nybörjarklass

Samarbetsvilja

Visar mkt god samarbetsvilja.

Sökarbete

Lägger upp ett effektivt sökarbete samt löser uppgiften mkt snabbt med bra djup och bredd.

Fart

Mkt god fart prövningen igenom.

Uthållighet

Tillräcklig för prövningen.

Näsa

Används väl.

Dirigerbarhet

Kan förmås att arbeta i rätt riktning och område.

Markeringsförmåga

Markerar utmärkt både på vatten och land.

Skottreaktion

ua

Stadga

Lugn med fin följsamhet och helt fast. Något pip dock ej störande.

Apporteringslust

Visar mycket stor apporteringslust med snabba upptag och inlevereringar.

Apportgrepp

Bra grepp på samtliga dummies med bra avlämningar.

Simteknik

Effektiv.

Vattenarbete

Effektivt. Går villigt i och arbetar gärna i vatten.

Hundtolerans

Ua.

Sammanfattande kritik

En mycket arbetsvillig tollare som visar stor vilja till samarbete och löser sina uppgifter med stor effektivitet.

 

Datum: 2005-10-08
Plats: Lövenborg (särskilt)
Domare: Leif Gustavsson
Pris: 2:a
Klass: UKL Unghundsklass

Samarbetsvilja

Visar god samarbetsvilja.

Sökarbete

Visar god söklust. Täcker marken väl i bredd, kunde vara något bättre i djup så att även sista viltet hade bärgats.

Fart

Välanpassad

Uthållighet

Tillräcklig för prövningen.

Näsa

Används väl.

Dirigerbarhet

Kan hållas i rätt område samt löser uppgiften.

Markeringsförmåga

Markerar bra både på vatten och land, samt löser uppgifterna.

Skottreaktion

Ingen negativ reaktion.

Stadga

Visar god stadga.

Apporteringslust

Helt spontan med snabba inlevereringar.

Apportgrepp

Bra grepp, korrekt behandling, något snabba avlämningar.

Simteknik

Något plaskande i början, sedan bättre.

Vattenarbete

Effektivt. Går snabbt i samt visar bra arbetsvilligthet.

Hundtolerans

Ua.

Sammanfattande kritik

En arbetsvillig hund med goda förtjänster i samtliga prövade egenskaper. Endast ett smärre skönhetsfel i sökarbetet där den kunde vara något effektivare på sista viltet.

 

Datum: 2005-09-18
Plats: Eskilstuna
Domare: Agneta Gudmundson
Pris: 2:a
Klass: UKL Unghundsklass

Samarbetsvilja

 

Sökarbete

 

Fart

 

Uthållighet

 

Näsa

 

Dirigerbarhet

 

Markeringsförmåga

 

Skottreaktion

 

Stadga

 

Apporteringslust

 

Apportgrepp

 

Simteknik

 

Vattenarbete

 

Hundtolerans

 

Sammanfattande kritik

 

 

Datum: 2004-09-24
Plats: Östra Ryd (särskilt)
Domare: Leif Gustavsson
Pris: 3:e
Klass: UKL Unghundsklass

Samarbetsvilja

Visar tillräcklig samarbetsvilja vilket medför att föraren kan förmå hunden till fortsatt arbete.

Sökarbete

Söker till en början i hög fart men okoncentrerat och blir därför inte så effektiv som önskvärt. Har svårt att få djup i arbetet. Finner fem vilt.

Fart

Till en början mycket hög som senare mattas något.

Uthållighet

Tillräcklig för prövningen.

Näsa

Används väl.

Dirigerbarhet

Kan lätt förmås att arbeta i rätt riktning samt löser närsöksuppgiften.

Markeringsförmåga

Markerar bra både på vatten och land, samt löser uppgifterna.

Skottreaktion

Visar ingen negativ reaktion.

Stadga

Fast i skott och inför fallande vilt.

Apporteringslust

Något tveksam på kanin som dock apporteras. Spontan på övrigt apporterat vilt. Snabba inlevereringar.

Apportgrepp

Något löst slarvigt grepp samt lägger ner flertalet vilt framför föraren.

Simteknik

Mycket ivrigt simsätt.

Vattenarbete

Arbetar gärna i vatten men har lite svårt att gå i vatten på markering två.

Hundtolerans

Ua.

Sammanfattande kritik

En mycket ivrigt arbetande hund vars arbetssätt då blir lidande och okoncentrerat. Har förtjänster i samarbetet med sin förare.

 

Jaktprov – inofficiella

Tollarspecialen 2008

Datum: 2008-08-02
Plats: Gålö
Domare: Anita Norrblom och Lotta Bergquist
Pris: 3:e
Placering: 11:e
Klass: Mästarklass

Sammanfattande kritik

En mycket tilltalande liten tik med fin balans mellan självständig förmåga och samarbetsvilja.
Belastas idag kraftigt av ett lågmält men ihållande gnällande genom hela provet.

 

Tollarspecialen 2005

Datum: 2005-07-30
Plats: Malmö
Domare: Janne Stihl
Pris: 3:e
Placering: 4:e
Klass: Juniorklass

Samarbetsvilja

I gott samarbete med sin förare.

Sök

Söker av hela området. Kunde önska mer effektivitet på fältområdet. Finner dock 4 vilt.

Fart

Arbetar i lagom tempo.

Uthållighet

Tappar lite motivation i slutet av fältarbetet, i övrigt bra.

Näsa

Användes.

Dirigerbarhet

Väl i hand provet igenom

Markeringsförmåga

Löser vattenmarkeringarna bra. Har lite problem att lokalisera landmarkeringen.

Skottreaktion

Tyst och lugn.

Stadga

Visar god stadga.

Apporteringslust

Spontan apportör, men hänger lite väl länge över vilten innan dom apporteras.

Apportgrepp

Bar grepp men en del slarviga avlämningar.

Simteknik

Simmar bra.

Vattenglädje och arbetsvillighet i vatten

Går villigt i vatten och löser uppgifterna.

Hundtolerans

Stör ej eller låter sig störas av andra hundar.

Sammanfattande kritik

En hund som löser dagens uppgifter på ett godtagbart sätt. Helheten dras med då hunden ej är helt spontan i sina upptag och även slarvar vid en del avlämningar.

 

Apporterings KM – Klubbarps Hundklubb

Datum: 2004-09-05
Plats: Spångsholm
Domare: Hans Ekman
Pris: 2:a
Placering: 2:a
Klass: Juniorklass

Sök

Utmärkt, hämtar 4 vilt innan föraren avbryter sin unga hund (10 månader)

Fart

Mycket bra.

Uthållighet

Utmärkt.

Näsa

Mycket bra.

Dirigerbarhet

Utmärkt, på grund av att hunden fick viltet i vind.

Markeringsförmåga

Mycket bra.

Skottfasthet

Sitter lugnt och stilla på land.

Apporteringslust

Mycket bra.

Apportgrepp

Mycket bra, nästan lite löst då hunden tappar vilt några gånger.

Simförmåga och arbetsvillighet i vatten

Mycket god, ingen tvekan vid igång, hämtar två enkelmarkeringar.

Samarbetsvilja

Mycket bra.

Sammanfattande kritik

En hund som är mycket lugnt förd och har mycket god kontakt med sin förare.

 

Tollarspecialen 2004

Datum: 2004-07-30
Plats: Kolmården
Domare: Anita Norrblom
Pris: 2:a
Placering: 3:e
Klass: Juniorklass

Samarbetsvilja

Ungdomlig positiv samarbetsvilja.

Sök

Härlig söklust och arbetar med stor inspiration i hela sökområdet.

Fart

Hög.

Uthållighet

Utmärkt.

Näsa

Utmärkt.

Dirigerbarhet

Helt i hand.

Markeringsförmåga

Utmärkt.

Skottreaktion

Alert.

Stadga

Helt fast. Gnäller i passivitet.

Apporteringslust

Spontana upptag. Snabba inlevereringar.

Apportgrepp

Mycket välbalanserat. Avlämningar kan uppövas.

Simteknik

Utmärkt.

Vattenglädje och arbetsvillighet i vatten

Visar stor vattenpassion. Kastar sig i vattnet.

Hundtolerans

-

Sammanfattande kritik

En mycket lovande ung tik som visar fina retrieveregenskaper. Hon gör ett sökarbete av högsta klass och har en mogen viltbehandling. De något slarviga avlämningarna är bara en skönhetsfläck. Mycket trevligt förd.
Pga ljud vid passiviteten vid vattnet sänks priset en valör.

 

Jaktprov på Förola (Tollare i Östra Sörmland, jakthelg)

Datum: 2004-05-30
Plats: Förola, Nyköping
Domare: Ulrica Backman
Pris: 1:a + Dagens bästa hund
Klass: Ukl

Markering på vatten

Med stöd, bra på båda markeringarna. Simtekniken är något speciell…

Markering på land

Land: Markerar bra, inlevereringar ok.
Gungfly: Mycket bra! (men blött tyckte Pyssla)

Sök

Bra fart, finner vilt snabbt. Lite problem med STOR trut, men bärgar ändå.

Närsök/störning

Fixar galant. Söker bra efter störning. Kommer ihåg och bärgar störning.

Samarbete

Lyssnar och följer sin förare på ett trevligt sätt.

Apportgrepp

Bra grepp, lite orutinerad.

Avlämningar

Bra!

Passivitet

Bra.

Förarens uppträdande

En trygghet för sin hund.

 

Jaktprov-kursavslutning

Datum: 2004-05-16
Plats: Kinda
Domare: Peter Linder
Pris: Hp utan pris
Klass: Valp/Ukl

Samarbetsvilja

Be henne INTE ta ner månen för då kommer hon att göra det.

Sök

Orutinerat, men det finns där…

Fart

God.

Uthållighet

Bra.

Näsa

Används.

Dirigerbarhet

OK för klassen.

Markeringsförmåga

Suverän.

Skottreaktion

-

Stadga

Kan man ha sådan stadga på en så ung hund?

Apporteringslust

Stor.

Apportgrepp

Exemplariskt.

Simteknik

Tar sig framåt med en simteknik som liknar drunkning.

Vattenglädje och arbetsvillighet i vatten

Jag kan inte simma men apporten ska bara in.

Hundtolerans

Såg inte ens åt andra hundar.

Sammanfattande kritik

En hund som besitter en stor apporteringslust och en ”will to please” som jag inte sett på länge. Ni två kommer att få kul på proven under fler år framöver.