Pysslas meriter

Funktionsbeskrivning

Datum: 2004-07-30
Plats: Kolmården
Arrangör: JUM-gruppen
Beskrivare: Louise Runnemark (land), Tuula Lindroos (vatten)

1 a

APPORTERING
Engagemang

5 – Gnäller, piper och/eller skäller

1 b

APPORTERING
Vägen ut

4 – Startar med hög fart, målinriktad, fullföljer

1 c

APPORTERING
Gripande

4 – Griper apporten direkt med hela munnen

1 d

APPORTERING
Grepp

3 – Mjukt, orörligt grepp

1 e

APPORTERING
Bärande

5 – Bär genom hela momentet

1 f

APPORTERING
Vägen in

5 – Återvänder målinriktat i galopp

2 a

SÖK
Engagemang

5 – Gnäller, piper och/eller skäller

2 b

SÖK
Uppletande

2 – Föraren följer hunden 5 m från apporten ***

2 c

SÖK
Gripande

4 – Griper apporten direkt med hela munnen

2 d

SÖK
Grepp

3 – Mjukt orörligt grepp

2 e

SÖK
Bärande

5 – Bär genom hela momentet

2 f

SÖK
Vägen in

4 – Återvänder målinriktat i skritt eller trav

3

VILTINTRESSE

4 – Griper

4 a

VATTENARBETE
Samarbete

2 – Följer motvilligt med, riktar sig mot vattnet

4 b

VATTENARBETE
Igång

4 – Går eller springer i vattnet och börjar simma

4 c

VATTENARBETE
Simteknik

4 – Simmar tyst, med bra fart och tydligt ”kölvatten”

5 a

KONKURRENSSITUATION
Uppträdande

5 – Upphetsad, gnäller/skäller och/eller hoppar

5 b

KONKURRENSSITUATION
Ljud

5 – Upprepade skall/skrik

*** Under momentet sök fick Pyssla under transportsträckan vittring på viltet.
När hon släpptes stack hon till fågeln istället för ut på söket.

 

Mentalbeskrivning

Datum: 2004-10-23 (1 år)
Plats: Gnesta
Arrangör: Gnesta-Trosa BK
Beskrivare: Thomas Lindström

1 a

KONTAKT
Hälsning

4

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök

1 b

KONTAKT
Samarbete

4

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

1 c

KONTAKT
Hntering

4

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

2 a

LEK 1
Leklust

4

Startar snabbt, leker aktivt.

2 b

LEK 1
Gripande

4

Griper direkt med hela munnen.

2 c

LEK 1
Dragkamp

3

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

3 a

FÖRFÖLJANDE

1
3

Startar inte.
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

3 b

GRIPANDE

1
3

Griper ej.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

4

AKTIVITET

4

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efterhand.

5 a

AVSTÅNDSLEK
Intresse

3

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

5 b

AVSTÅNDSLEK
Hot/agg.

3

Visar enstaka hotbeteenden under momentets första och andra del.

5 c

AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet

1

Går ej fram till figuranten.

5 d

AVSTÅNDSLEK
Leklust

1

Visar inget intresse.

5 e

AVSTÅNDSLEK
Samarbete

1

Visar inget intresse.

6 a

ÖVERRASKNING
Rädsla

4

Flyr högst 5 meter.

6 b

ÖVERRASKNING
Hot/agg.

3

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

6 c

ÖVERRASKNING
Nyfikenhet

4

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

6 d

ÖVERRASKNING
Kvarstående rädsla

1

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

6 e

ÖVERRASKNING
Kvarstående intresse

2

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.

7 a

LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

3

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

7 b

LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet

5

Går fram till skramlet utan hjälp.

7 c

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående rädsla

1

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

7 d

LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående intresse

1

Visar inget intresse.

8 a

SPÖKEN
Hot/agg.

3

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

8 b

SPÖKEN
Kontroll

5

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8 c

SPÖKEN
Rädsla

5

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen.

8 d

SPÖKEN
Nyfikenhet

1

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.

8 e

SPÖKEN
Kontakt

3

Besvarar kontakten från figuranten.

9 a

LEK 2
Leklust

4

Startar snabbt, leker aktivt.

9 b

LEK 2
Gripande

4

Griper direkt med hela munnen.

10

SKOTT

1

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.